خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت


خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت پولیفت و تیفور چیست؟این نوع تجهیزات به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جا
به جایی اجسام در جهت عمودی به جهت بالا و پایین، کشیدن اشیا در یک راستای خاص و همچنین کمک برای بسته بندی های بزرگ بکار می رود. بعد از نصب تیفور و متصل کردن بار مورد نظر به قلاب حرفه ای این تجهیز، شما به سادگی می توانید
خريد اينترنتي پوليفت با حرکت دستگیره پولیفت، بار را به جهت مورد نظر بکشید.

قیمت جرثقیل سقفی

با توجه به ساختار پولیفت در مکان هایی که فرد توانایی دسترسی به تجهیز را دارداستفاده از این تجهیز بسیار مناسب
خريد اينترنتي پوليفت است زیرا برای کار با آن باید کاربر به خود دستگاه نزدیک باشد تا بتواند دستگیره را در راستای مناسب

خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت

جا به جا نماید.

قیمت قلاب قرقره

از ویژگی دیگر آن توانایی کشش بار توسط تجهیز در تمام زاویه ها می باشد. هم چنین با توجه به سادگی در طراحی و
خريد اينترنتي پوليفت تعداد قطعات کم، امکان نگهداری آسان از این تجهیز را به کاربر می دهد.

قیمت تیفور دستی

این نوع تیفور دارای زنجیر و دو قلاب است یکی از قلاب ها به سر سیم بکسل برای حمل بار بسته شده و دیگری به محلی که بار به آنجا منتقل می شود. روی تیفور اهرمی قرار دارد که با چرخاندن آن سیم بکسل و قلاب کشیده می شوند. اهرم حالت خريد اينترنتي پوليفت رفت و برگشت دارد به عبارتی تیفور ثابت است

خرید اینترنتی پولیفت

بار و هر چیزی دیگری که به قلاب متصل است به سمت تیفور کشیده می شود. البته باید کامل موارد ایمنی را رعایت کرد چون در رفتن قلاب تیفور یا خود آن بسیار خطرناک است. این تجهیز به گونه ای ساخته شده که مناسب و قابل حمل است و تقریبا  خريد اينترنتي پوليفت برای هر شرایطی استفاده می شود، زیرا پولیفت ها به اندازه کافی کوچک هستند و به طور متوسط ۴.۵ کیلوگرم وزن دارند.

اجزای مختلف پولیفت

 • این تجهیز دارای اجزای مختلفی  است از جمله:
 • بدنه اصلی
 • چرخ دنده
 • میله متحرک که متصل به دو چرخ دنده می باشد.
 • گیره ضامن چرخ دنده: این گیره به بدنه متصل شده و بوسیله فنر چرخ دنده کنترل می شوند. این فنر گیره ضامن
 • را توسط دنده های چرخ دنده درگیر یا آزاد خواهد کرد.
 • فنر چرخ دنده : می تواند در موقعیت بالا یا پایین قرار گیرد. در صورت بالا بودن چرخ دنده اصلی آزاد است و در حالت
 • پایین چرخ دنده را درگیر می کند.
 • خريد اينترنتي پوليفت

قیمت ورق گیر عمودی

 • فنر متوقف کننده چرخ دنده
 • گیره مربوط به فنر متوقف کننده
 • دوقلاب که یکی به بار و دیگری به محلی که بار می خواهد منتقل شود متصل می شوند.
 • دستگیره
 • طناب یا سیم بکسل یا زنجیر(بسته به نوع تیفور)
 • محافط کابل
 • قرقره آویز
 • تیفور با طناب
 • خريد اينترنتي پوليفت

قیمت زنجیر جرثقیل

این تجهیز برای کشیدن کابل یا سیم مهار در انتهای خطوط گرم استفاده می شود. که مدل تسمه برزنتی ان برای کار در
شبکه برق دار فشار ضعیف مناسب است و معمولا دارای طول ۱.۵ متر می باشد.این بالابرهای اهرمی به طور خاص برای
تعمیر و نگهداری خطوط سربار و خطوط پرانرژی طراحی شده است و معمولا برای تناژ های حدود ۱ تا ۲ تن در نظر گرفته
خريد اينترنتي پوليفت شده اند.

زنجیر فولادی امریکایی

انتهای زنجیر باربر یک حلقه ی فولادی متقارن وجود دارد که در هنگام وجود بار اضافه از سقوط های خطرناک زنجیر جلوگیری
می کند. مراحل استفاده از پولفیت
۱.چرخ دنده محرک را آزاد کنید.
۲.اتصال قلاب حمل بار: قلاب بار را به بار که قصد دارید کشیدن را به آن وصل کنید.
۳. کابل تجهیز را آزاد کنید.
۴. قلاب را به جایی که می خواهید بار را به آنجا انتقال دهید متصل کنید.
۵.سپس شروع به حرکت دادن دسته اهرم کنید و اینکار را تا رسیدن بار به موقعیت دلخواهتان ادامه دهید.خريد اينترنتي پوليفت

نکاتی که باید هنگام کار با تیفور

سیم بکسل تیفور نباید پیچ خوردگی داشته باشد. هنگام کار حتما از تجهیزات ایمنی مانند دستکش ایمنی استفاده کنید.
باتوجه به ظرفیت تیفور میزان بار انتقالی رو انتخاب کنید. از سالم بودن تیفور و ضامن دار بودن قلاب آن اطمینان حاصل کنید.
پس از اتمام کار اهرم تیفور را در حالت OFF قراردهید. در غیر اینصورت ممکن است باعث کشیدگی و آسیب دیدگی فنر

خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت تیفور شود.

خرید وینچ برقی صنعتی

به دستورالعمل ها و نکات روی جعبه شرکت تولید کننده توجه کنید. از قرارگرفتن درست سیم بکسل درون تیفور اطمینان
حاصل کنید. حتما نحوه کار با تیفور را قبل از بکارگیری آن آموزش ببنید. پس از قراردادن سیم بکسل یا طناب بار حتما ضامن
قلاب را ببندید. پس از پایان کار تیفور را در جعبه مخصوص خود و در جایی که ضربه ای به آن وارد نشود و یا دچار خوردگی
خريد اينترنتي پوليفت و زنگ زدگی نشود قراردهید.

پولیفت یا تیرفور چیست؟

این نوع تجهیزات به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جابه جایی اجسام در جهت عمودی به جهت
بالا و پایین، کشیدن اشیا در یک راستای خاص و همچنین کمک برای بسته بندی های بزرگ بکار می رود. بعد از نصب
تیفور و متصل کردن بار مورد نظر به قلاب حرفه ای این تجهیز، شما به سادگی می توانید با حرکت دستگیره پولیفت، بار
خريد اينترنتي پوليفت را به جهت مورد نظر بکشید.

وینچ برقی 2 تن

با توجه به ساختار پولیفت در مکان هایی که فرد توانایی دسترسی به تجهیز را دارداستفاده از این تجهیز بسیار مناسب
است زیرا برای کار با آن باید کاربر به خود دستگاه نزدیک باشد تا بتواند دستگیره را در راستای مناسب جا به جا نماید. از
ویژگی دیگر آن توانایی کشش بار توسط تجهیز در تمام زاویه ها می باشد. هم چنین با توجه به سادگی در طراحی و
خريد اينترنتي پوليفت تعداد قطعات کم، امکان نگهداری آسان از این تجهیز را به کاربر می دهد.

قیمت وینچ برقی ویتال

این نوع تیرفور دارای زنجیر و دو قلاب است یکی از قلاب ها به سر سیم بکسل برای حمل بار بسته شده و دیگری به محلی
که بار به آنجا منتقل می شود. روی تیرفور اهرمی قرار دارد که با چرخاندن آن سیم بکسل و قلاب کشیده می شوند. اهرم حالت رفت و برگشت دارد به عبارتی تیفور ثابت است و بار و هر چیزی دیگری که به قلاب متصل است به سمت تیفور کشیده خريد اينترنتي پوليفت می شود.

قیمت وینچ برقی تکفاز

البته باید کامل موارد ایمنی را رعایت کرد چون در رفتن قلاب تیفور یا خود آن بسیار خطرناک است. این تجهیز به گونه ای ساخته شده که مناسب و قابل حمل است و تقریبا برای هر شرایطی استفاده می شود، زیرا پولیفت ها به اندازه کافی کوچک هستند و به طور متوسط ۴.۵ کیلوگرم وزن دارند. معمولا ظرفیت آن ها بین ۱ تا ۳ تن و تا ارتفاع حدود ۴ متر می باشد.البته این ویژگی خريد اينترنتي پوليفت باتوجه به مدل پولیفت متغییر می باشد.

اجزای مختلف پولیفت

 • این تجهیز دارای اجزای مختلفی  است از جمله:
 • بدنه اصلی
 • چرخ دنده
 • میله متحرک که متصل به دو چرخ دنده می باشد.
 • گیره ضامن چرخ دنده: این گیره به بدنه متصل شده و بوسیله فنر چرخ دنده کنترل می شوند. این فنر گیره ضامن
  را توسط دنده های چرخ دنده درگیر یا آزاد خواهد کرد.
 • فنر چرخ دنده : می تواند در موقعیت بالا یا پایین قرار گیرد. در صورت بالا بودن چرخ دنده اصلی آزاد است و در حالت پایین
 • چرخ دنده را درگیر می کند.، فنر متوقف کننده چرخ دنده ، گیره مربوط به فنر متوقف کننده ،دوقلاب که یکی به بار و دیگری
  به محلی که بار می خواهد منتقل شود متصل می شوند.
 • خريد اينترنتي پوليفت

فروش وینچ

این تجهیز برای کشیدن کابل یا سیم مهار در انتهای خطوط گرم استفاده می شود. که مدل تسمه برزنتی ان برای کار
در شبکه برق دار فشار ضعیف مناسب است و معمولا دارای طول ۱.۵ متر می باشد. این بالابرهای اهرمی به طور خاص
برای تعمیر و نگهداری خطوط سربار و خطوط پرانرژی طراحی شده است و معمولا برای تناژ های حدود ۱ تا ۲ تن در نظر
گرفته شده اند.خريد اينترنتي پوليفت

وینچ برقی ارزان

انتهای زنجیر باربر یک حلقه ی فولادی متقارن وجود دارد که در هنگام وجود بار اضافه از سقوط های خطرناک زنجیر
جلوگیری می کند. مراحل استفاده از پولفیت
۱.چرخ دنده محرک را آزاد کنید.
۲.اتصال قلاب حمل بار: قلاب بار را به بار که قصد دارید کشیدن را به آن وصل کنید.
۳. کابل تجهیز را آزاد کنید.
۴. قلاب را به جایی که می خواهید بار را به آنجا انتقال دهید متصل کنید.
۵.سپس شروع به حرکت دادن دسته اهرم کنید و اینکار را تا رسیدن بار به موقعیت دلخواهتان ادامه دهید

نکاتی که باید هنگام کار با تیرفور به آن توجه کرد

سیم بکسل تیفور نباید پیچ خوردگی داشته باشد. هنگام کار حتما از تجهیزات ایمنی مانند دستکش ایمنی استفاده کنید.
باتوجه به ظرفیت تیفور میزان بار انتقالی رو انتخاب کنید.
از سالم بودن تیفور و ضامن دار بودن قلاب آن اطمینان حاصل کنید.
خريد اينترنتي پوليفت پس از اتمام کار اهرم تیفور را در حالت OFF قراردهید. در غیر اینصورت ممکن است باعث کشیدگی و آسیب دیدگی فنر تیفور شود.

قیمت وینچ برقی محک

به دستورالعمل ها و نکات روی جعبه شرکت تولید کننده توجه کنید.
از قرارگرفتن درست سیم بکسل درون تیفور اطمینان حاصل کنید.
حتما نحوه کار با تیفور را قبل از بکارگیری آن آموزش ببنید.
پس از قراردادن سیم بکسل یا طناب بار حتما ضامن قلاب را ببندید.
پس از پایان کار تیفور را در جعبه مخصوص خود و در جایی که ضربه ای به آن وارد نشود و یا دچار خوردگی و زنگ زدگی نشود خريد اينترنتي پوليفت قراردهید.

ابزار پولیفت چیست؟

ابزاری که به همراه یک زنجیر فولادی بسیار ضخیم به منظور جابه‌جایی اجسام در حالت عمودی و یا کشیدن اشیا در
یک راستای دلخواه و حتی برای بسته بندی‌های بسیار بزرگ به کارمی‌روند. بعد از نصب این ابزار در محل مورد نظر شما
می توانید به راحتی وسایلتان را به راحتی در مکان های مختلف به وسیله ی دسته ی این ابزار جابه جا نماییدخريد اينترنتي پوليفت

ورق گیر دستی

یکی از بهترین خصوصیت های این تجهیزات کشش وسایل و بار در تمامی زوایا می باشد . همچنین گفتنی است این ابزار
با توجه به ساختار ساده ی خود و تعداد تجهیزات جانبی کم امکان نگهداری آسان این ابزار را به کاربران می دهد . پولیفت
خريد اينترنتي پوليفت ها دارای دو قلاب می باشند که یکی به صورت ثابت و دیگری به صورت متحرک می باشد

قیمت جرثقیل دستی پولیفت

معمولا قلاب ثابت به بخش سنگین تر و محکم تر مانند دیوار و یا سقف وصل می شود و قلاب متحرک به بار و یا وسایل وصل می شود . پولیفت ها دارای اهرمی متحرک هستند که به صورت رفت و برگشت عمل می کنند ، این اهرم عملیات چرخاندن زنجیر را انجام می دهد ، حاصل کار این سیستم کشیدن زنجیر می باشد که همین امر باعث جابه جایی می شود، و باری را خريد اينترنتي پوليفت که به قلاب متحرک وصل شده است را به سمت پولیفت می کشد .

پولیفت سیم بکسلی

در هنگام کار با این ابزار تمامی موارد ایمنی را رعایت کنید چون در رفتن هر یک از قلاب ها امکان ایجاد حوادث جبران ناپذیری
را فراهم می آورد . دقت داشته باشد هر شخصی می بایست قبل از کار کردن با این ابزار دفترچه راهنمای آن را به صورت
کامل مطالعه و با عملکرد خاص آن مدل به خوبی آشنا شود . شما می توانید پولیفت ها را بنا به طراحی و وزن کم آن ها در
خريد اينترنتي پوليفت هر شرایطی استفاده نمایید .

قسمت های مختلف پولیفت :

بدنه
چرخ دنده ها
دسته متحرک
ضامن چرخ دنده ها
فنر گیربکس
دو قلاب یکی ثابت یکی متحرک
زنجیر متحرک
محافط زنجیر
قرقره آویز
پولیفت
خريد اينترنتي پوليفت

لیست قیمت تیفور

پولیفت ها به همراه طناب، تسمه یا زنجیر با طول های مختلف برای جابه جایی اجسام در جهت عمودی به جهت بالا و
پایین، کشیدن اشیا در یک راستای خاص و همچنین کمک برای بسته بندی های بزرگ به کار می رود. بعد از نصب تیفور
و متصل کردن بار مورد نظر به قلاب حرفه ای این تجهیز، شما به سادگی می توانید با حرکت دستگیره پولیفت، بار را به
خريد اينترنتي پوليفت جهت مورد نظر بکشید.

قیمت تیفور صافکاری

پولیفت ها دو قلاب دارند که یکی از آنها به صورت ثابت و بدون حرکت و دیگری به صورت متحرک می باشد، اغلب قلاب ثابت
به بخش سنگین تر با وزن بیشتر و محکم تر مثل دیوار و یا سقف متصل می شود و قلاب متحرک به بار و یا اجسام متصل
خريد اينترنتي پوليفت می شود.

پولیفت زنجیری

پولیفت ها مجهز به اهرمی متحرک هستند که به شکل رفت و برگشتی کار می کنند، وظیفه این اهرم عملیات چرخاندن زنجیر را انجام می دهد، و نتیجه کار این سیستم کشیدن زنجیر می باشد که این کار باعث جابه جایی اجسام می شود، و باری را که خريد اينترنتي پوليفت به قلاب متحرک متصل شده است را به طرف پولیفت هدایت می کند.

قیمت تیفور 2 تن

زمانی که مشغول کار با این ابزار هستید دقت لازم را داشته باشید و موارد ایمنی را رعایت فرمایید زیرا در رفتن هر کدام
خريد اينترنتي پوليفت از قلاب ها ممکن است باعث ایجاد حوادث و خطرات جبران ناپذیری شود توجه داشته باشید.

اجزای مختلف پولیفت ها

پولیفت از یک اهرم تشکیل شده است که به یک جعبه قرقره متصل شده است. درون جعبه قرقره یک سیستم چرخ دنده و جغجغه قرار گرفته است که زنجیر بار از درون آن عبور کرده است. یک قلاب در راستای زنجیر بار قرار دارد که برای اتصال به خريد اينترنتي پوليفت محموله استفاده می شود و یک قلاب به محفظه قرقره متصل شده است که از آن برای اتصال ایمن به استفاده می شود.

قیمت تیفور ویتال

با بالا و پایین کردن اهرم، نیرو از طریق چرخ دنده ها به قلاب حمل بار وارد می شود و موجب انتقال بار میگردد.
چرخ دنده ها
بدنه
دسته متحرک
ضامن چرخ دنده ها
فنر گیربکس
زنجیر متحرک
دو قلاب یکی ثابت یکی متحرک
محافط زنجیر
قرقره آویز
مراحل استفاده از پولیفت ها

خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت

خريد اينترنتي پوليفت

قیمت تیفور صافکاری

پولیفت ها، دستگاه های مکانیکی هوشمندانه ای هستند که به شما این امکان را می دهند تا با اعمال نیروی نسبتا
کوچک، محموله های سنگین را جابه جا نمایید. مکانیزم چرخ دنده داخلی یک پولیفت موجب می شود تا نیروی دستی
خريد اينترنتي پوليفت که به اهرم آن وارد می شود را متمرکز کند و آن را تبدیل به نیروی کافی جهت بلند کردن محموله متصل شده نماید.

قیمت تیفور دست دوم

مکانیزم پولیفت زنجیری نسبتا ساده می باشد. پولیفت از یک اهرم جغجغه ای که به یک چرخ بزرگ متصل شده است، یک
چرخ دنده که روی یک شفت متحرک قرار دارد و یک قلاب بالابر که به زنجیر بار متصل شده است، تشکیل شده است. (زنجیر
خريد اينترنتي پوليفت بار دور چرخ زنجیردار پیچیده شده است )

قیمت تیفور دستی ژاپنی

جغجغه، شفت متحرک را که یه طور پیوسته با چرخ دنده ها درگیر است را می چرخاند. مجموعه چرخ دنده های درگیر با
فعل و انفعالاتی که انجام می دهند باعث چرخیدن چرخ زنجیر می شوند. دندانه های روی چرخ موجب حرکت زنجیر بار
خريد اينترنتي پوليفت می گردند که با کشیدن قلاب، محموله بلند می شود.

قیمت جرثقیل سقفی 1 تن

در بعضی از نمونه های پولفیت از نوعی سیستم ترمز استفاده شده است که محموله های معلق را نگه دارند و از سرخوردن
آن ها جلوگیری نمایند. طول زنجیر در نمونه های استاندارد بین 1.5 تا 3 متر می باشد. در نمونه های سفارشی طول زنجیر می خريد اينترنتي پوليفت تواند بسته به نوع کار متغیر باشد.

قیمت جرثقیل سقفی کوچک

چرخ دنده محرک را آزاد کنید.
اتصال قلاب حمل بار: قلاب بار را به بار که قصد دارید کشیدن را به آن وصل کنید.
کابل تجهیز را آزاد کنید.
قلاب را به جایی که می خواهید بار را به آنجا انتقال دهید متصل کنید.
سپس شروع به حرکت دادن دسته اهرم کنید و اینکار را تا رسیدن بار به موقعیت
خريد اينترنتي پوليفت دلخواهتان ادامه دهید. و مطمئن شوید بار پس از آزادی تسمه یا کابل بار جابجا نمی شود.

ظرفیت حمل بار پولیفت

هر پولیفت زنجیری گواهی دار با یک ظرفیت حمل بار محدود مشخص شده است که به اختصار با WLL نمایش می دهند. مجموع وزن باری که بلند می شود شامل وزن طناب، کابل و جسم نباید از ظرفیت حمل بار آن تجاوز کند. ظرفیت حمل بار
در پولیفت های زنجیری به وضوح روی بدنه در جایی که سازنده دستگاه و سریال نامبر حک شده است، قابل مشاهده است. خريد اينترنتي پوليفت پولیفت های زنجیری معمولا در ظرفیت های 250 کیلوگرم تا 10 تن موجود می باشند.

کاربردهای پولیفت زنجیری

پولیفت های زنجیری از قابلیت استفاده گسترده در صنایع مختلف برخوردار می باشند که می توان به استفاده در کشتی
ها، معادن زغال سنگ، جنگلداری، نیروگاه ها، خطوط انتقال گاز و ساخت و ساز اشاره نمود. از بهترین مارک های پولیفت خريد اينترنتي پوليفت زنجیری می توان به ویتال ژاپن اشاره نمود که علاوه بر وزن کم از ایمنی بسیار بالایی برخوردار می باشد.

بازرسی و تعمیر پولیفت

پولیفت های زنجیری طوری طراحی و ساخته شده اند که مقاومت بالایی در کارهای سنگین از خود نشان دهند اما بعد از استفاده طولانی مدت، آسیب ها و صدمات غیر قابل اجتناب می باشد. به همین دلیل برنامه بازرسی های طولانی مدت
خريد اينترنتي پوليفت برای پولیفت پیشنهاد می شود. در ادامه به مواردی جهت تعمیر و نگهداری پولفیت اشاره می شود.

قیمت جرثقیل سقفی 3 تن

هیچ گاه پولیفت را در محیط نمناک یا آب و هوای بارانی رها نکنید. بهتر است همیشه دستگاه در محیط خشک نگهداری
شود. روغن کاری مناسب به طول عمر زیاد پولیفت کمک خواهد کرد. قبل از انبار کردن دستگاه، آن را چک نمایید که به
خريد اينترنتي پوليفت خوبی روغن کاری شده باشد علی الخصوص اجزای محرک مانند چرخ دنده ها و بلبرینگ ها.

قیمت جرثقیل سقفی سوله

زنجیر بار فرسوده یا زنجیری که نسبت به اندازه مجاز آن تغییر طول پیدا کرده است می بایست با نمونه دیگر جایگزین شود. حتی اگر یک حلقه زنجیر فرسوده باشد یا دچار آسیب دیدگی شده باشد می بایست که فورا همه زنجیر تعویض گردد.
قلاب ها را بازرسی نمایید و مقدار بازشدگی دهانه قلاب را همانطور که در شکل با علامت C نشان داده شده است را اندازه بگیرید. این کار بهتر است یک بار در ماه انجام شود و در صورتی که مقدار بازشدگی دهانه 5 درصد بیشتر از مقدار اولیه آن بود خريد اينترنتي پوليفت لازم است تا قلاب جایگزین گردد.

نکات مهم جهت استفاده از پولیفت

همه افراد درون کار می بایست کاتالوگ مربوط به دستگاه را مطالعه و همه دستورالعمل های گفته شده را رعایت کنند.
زمانی که از دستگاه استفاده می کنید، یک جای پا محکم را نگه دارید تا در زمان لازم، ایمنی حفظ شود. هیچ گاه محوله
ها را در نزدیکی افراد، جابه جا نکنید. همچنین از پولیفت برای جابه جا کردن افراد استفاده نکنید. قبل از بلند کردن بار،
خريد اينترنتي پوليفت مطمئن شوید که پولیفت در شرایط مناسبی قرار دارد و از عملکرد خوبی برحوردار است.

قیمت جرثقیل سقفی زنجیری دستی

همواره زنجیر بار را به خوبی گریس کاری نمایید و آن را از ریختن جوش و سایر آلاینده های مخرب حفظ نمایید. هیچ گاه
محموله ها را در نزدیکی افراد جابه جا نکنید. همچنین از پولیفت برای جابه جا کردن افراد استفاده نکنید. قبل از بلند کردن
خريد اينترنتي پوليفت بار، مطمئن شوید که پولیفت در شرایط مناسبی قرار دارد و از عملکرد خوبی برخوردار است.

قیمت زنجیر قلاب کج آمریکایی

قیمت انواع زنجیر فولادیهمواره زنجیر بار را به خوبی گریس کاری نمایید و آن را از ریختن جوش و سایر آلاینده های مخرب حفظ نمایید. هیچ گاه بیش تر از ظرفیت مشخص شده پولیفت، از آن استفاده نکنید. همیشه از زنجیرها و متعلقات نحو صحیح استفاده نمایید و اطمینان حاصل کنید در جای مناسب روی قلاب قرار گرفته باشند. همچنین اطمینان حاصل کنید که ضامن خريد اينترنتي پوليفت ایمنی نصب شدهروی قلاب به طور کامل بسته شده باشد. پولیفت را به طور منظم بازرسی کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *