قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر جرثقیل


قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر جرثقیل جرثقیل در واقع یک نوع ماشین ، دکل یا سازه مرتفعی است که توسط طناب و قرقره هایی برای بالا کشیدن یا
پایین آوردن اشیا از آن استفاده می شود. این دستگاه با استفاده یک یا چند ماشین ساده برای ایجاد مزیت مکانیکی و در نتیجه
حرکت بارهای فراتر از توانایی طبیعی یک انسان است.قیمت زنجیر جرثقیل

لیست قیمت سیم بکسل آسانسور

جرثقیل معمولا در صنعت حمل و نقل برای بارگیری و تخلیه یا برای حرکت اجسام بکار می رود. کاربرد آنها عمدتا در صنایع ساختمانی
یا سازه های عظیم دیگر است. جرثقیل هایی که در صنایع ساختمانی از آنها استفاده می شود اغلب به طور موقت نصب می شوند

قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر جرثقیل

و البته می توان آنها را روی زمین یا بر روی وسایل نقلیه مخصوصی نیز نصب کرد.قیمت زنجیر جرثقیل

خرید سیم بکسل آسانسور

ماشین جرثقیل به دو روش کنترل می شوند. در روش اول یک کاربر درون کابینی که همراه جرثقیل حرکت می کند نشسته و توسط
دکمه هایی که با یک کابل به ایستگاه کنترل وصل هستند،جرثقیل را کنترل می کند.قیمت زنجیر جرثقیل

فروش سیم بکسل آسانسور

در روش دیگر از روش کنترل بیسیم استفاده می شود. در هر صورت اپراتور مذکور مسئول ایمنی جرثقیل و جان افرادی است که در
ارتباط با جرثقیل کار می کنند.قیمت زنجیر جرثقیل

نمایندگی فروش سیم بکسل آسانسور

اینکه دقیقاً از کی جرثقیل ها بکار گرفته شدند کاملاً مشخص نیست ، اما گفته میشود که جرثقیل ها در یونان متولد شده و در روم
باستان بزرگ شدند. درست است جمله ای که مطالعه نمودید واقعاً ساده ترین تعریف از تولد و رشد و نمو علمی بوده است که
سبب ساخت و بکار گرفتن جرثقیل شده است.قیمت زنجیر جرثقیل

خرید سیم بکسل

ابتدا یونانی ها جرثقیل های ساده ای ساختند که از آنها برای توسعه معابد و ساختمان هایشان استفاده میشد. بعد از یونانی ها
رومی ها نیز این وسیله را توسعه داده و به کمک قرقره های چندگانه و ساخت برج هایی برای بالاتر بردن جرثقیل ها توانستند
سنکهای چند ده تنی را جا به جا کنند.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر باربرداری

منطق فیزیکی استفاده شده در جرثقیل های زنجیری بسیار ساده بوده،و برای مدت های طولانی استفاده می شده است.جرثقیل زنجیری همچون یک اهرم ساده از این مزیت مکانیکی استفاده می کند،که با انتقال نیروی کوچک در فاصله ی زیاد می توان نیروی
بزرگ را در فاصله ای کوتاه جابجا کرد.در جرثقیل های زنجیری این مزیت مکانیکی با استفاده از گریبکس و زنجیره چرخدنده های

قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر جرثقیل

موجود در آن حاصل میشود.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت جرثقیل سقفی

برای بالا بردن بار لازم است اپراتور زنجیر دستی را به سمت پایین بکشد، که باعث به راه انداختن مکانیزم بالابر شود. داخل مکانیزم
بالابر یک سری زنجیره چرخ دنده وجود دارد که بوسیله ی منطق فیزیکی شرح داده شده میتواند نیروی وارد شده را تا صدها برابر
افزایش دهد،که بدین وسیله امکان بالابردن بارهایی تا چندین تن را امکان پذیر می سازد.قیمت زنجیر جرثقیل

 جرثقیل زنجیری دستی

“Manual chain hoist” یک مکانیزم بسیار ساده و موثر برای بلند کردن مقادیر قابل توجه بار می باشد. جرثقیل زنجیری از فولاد های
با دوام و با گرید بالا ساخته شده است،برای حصول ایمنی و ظریب اطمینان وقتی چندین تن بار را بالا می کشد.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت قلاب قرقره

جرثقیل زنجیری دستی می تواند به سه قسمت کلی تقسیم شود : زنجیرها ، قلاب ها ، مکانیزم بالابرقیمت زنجیر جرثقیل

قیمت تیفور دستی

جرثقیل زنجیری دارای ۲ حلقه زنجیر است زنجیر دست و زنجیر بار. زنجیر دستی به دور یک چرخ قرار گرفته در مکانیزم بالابر قرار دارد.
برای بالا بردن بار لازم است تا زنجیر دستی بوسیله ی نیروی انسانی به سمت پایین کشیده شود.قیمت زنجیر جرثقیل

خرید اینترنتی پولیفت

این چرخ داخل مکانیزم بالابر دارای جایگاه ویژه برای دانه های زنجیر است که امکان چرخش آن را در زمان کشیدن زنجیر میسر می سازد.
به این ترتیب کشیدن زنجیر بالابر باعث راه اندازی مکانیزم بالابر شده است . قیمت زنجیر جرثقیل

جرثقیل زنجیری دستی

“Manual chain hoist” یک مکانیزم بسیار ساده و موثر برای بلند کردن مقادیر قابل توجه بار می باشد. جرثقیل زنجیری از فولاد های با
دوام و با گرید بالا ساخته شده است،برای حصول ایمنی و ظریب اطمینان وقتی چندین تن بار را بالا می کشد.قیمت زنجیر جرثقیل

اجزاء جرثقیل زنجیری

جرثقیل زنجیری دستی می تواند به سه قسمت کلی تقسیم شود : زنجیرها ، قلاب ها ، مکانیزم بالابر جرثقیل زنجیری دارای 2 حلقه

قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر جرثقیل

زنجیر است زنجیر دست و زنجیر بار. زنجیر دستی به دور یک چرخ قرار گرفته در مکانیزم بالابر قرار دارد.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت ورق گیر عمودی

برای بالا بردن بار لازم است تا زنجیر دستی بوسیله ی نیروی انسانی به سمت پایین کشیده شود.این چرخ داخل مکانیزم بالابر
دارای جایگاه ویژه برای دانه های زنجیر است که امکان چرخش آن را در زمان کشیدن زنجیر میسر می سازد. به این ترتیب کشیدن
زنجیر بالا بر باعث راه اندازی مکانیزم بالابر شده که می توان به وسیله ی آن بار را به بالا و پایین هدایت کرد.قیمت زنجیر جرثقیل

خرید وینچ برقی صنعتی

در انتهای زنجیر بار “Load chain” یک قلاب گیرنده است که می توان بار را بوسیله ی تسمه یا کیسه بار به آن آویزان کرد.همچنین یک
قلاب در بالای خود جرثقیل برای آویزان کردن آن قرار دارد.بوسیله این قلاب می توان جرثقیل را به سقف ،سیستم ترولی یا دیگرسازه
ها که می تواند وزن خود جرثقیل به همراه بار را تحمل کند،آویزان کردقیمت زنجیر جرثقیل

قیمت جرثقیل سقفی

در بیشتر جرثقیل ها این قلاب با یک مفصل کروی ساخته شده است که امکان مانوری 360 درجه را هنگام جابجایی بار فراهم میسازد.
مکانیزم بالابر شامل دنده ،محور،شافت چرخنده و گیربکس میشود. همچنین در اکثر جرثقیل ها نگهدارنده زنجیر یا ترمز وجود دارد که از
پایین آمدن ناکهانی جرثقیل زیر بار جلوگیری می کند.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت قلاب قرقره

1- بدنه فولادی”Steel Formed Cases”
2-محافظ پوشش دو لایه “Wheel & brake Protection”
3-مکانیزم ترمز ” Brake Mechanism”
4-پدال های جغجغه ای “Dual Ratchet Pawls”
5- هدایت کننده زنجیر بار “Load Chain bar”
6-بوشن ها “Bushing”
7-ترمز زنجیر”Chain Stopper”
8-زنجیر بار ” Load Chain”
9-قلاب ها “Upper & Lower Hooks”  .قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت تیفور دستی

منطق فیزیکی استفاده شده در جرثقیل های زنجیری بسیار ساده بوده،و برای مدت های طولانی استفاده می شده است.جرثقیل
زنجیری همچون یک اهرم ساده از این مزیت مکانیکی استفاده می کند،که با انتقال نیروی کوچک در فاصله ی زیاد می توان نیروی
بزرگ را در فاصله ای کوتاه جابجا کرد.قیمت زنجیر جرثقیل

خرید اینترنتی پولیفت

در جرثقیل های زنجیری این مزیت مکانیکی با استفاده از گریبکس و زنجیره چرخدنده های موجود در آن حاصل میشود. برای بالا بردن
بار لازم است اپراتور زنجیر دستی را به سمت پایین بکشد، که باعث به راه انداختن مکانیزم بالابر شود.داخل مکانیزم بالابر یک سری
زنجیره چرخ دنده وجود دارد که بوسیله ی منطق فیزیکی شرح داده شده میتواند نیروی وارد شده را تا صدها برابر افزایش دهد،که
بدین وسیله امکان بالابردن بارهایی تا چندین تن را امکان پذیر می سازد.قیمت زنجیر جرثقیل

– مزیت ها و معایب جرثقیل های رنجیری دستی:

جرثقیل های زنجیری دستی کاربرد های مختلفی دارند،به عنوان مثال در سازه ها،سایت های ساختمانی و فروشگاههای بزرگ و
انبارهای کالا همچنین در مکانیکی های خودرو و … هرجایی که نیاز به بالابردن بار با دقت بالا احتیاج باشد.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت ورق گیر عمودی

1) بدون احتیاج به روغن و یا برق تنها با نیروی انسانی قابل راه اندازی هستند.
2) جرثقیل های زنجیری دارای قیمت بسیار پایینتری نسبت به جرثقیل های برقی یا هیدرولیک هستند.
3)همچنین سادگی کاربرد و تعمیر آسان از دیگر مزیت های آنها می باشد.قیمت زنجیر جرثقیل

مشخصات سیم بکسل آسانسور

1)دارای سرعت پایین نسبت به دیگر جرثقیل ها می باشند.
2)برای استفاده از جرثقیل های زنجیری احتیاج به منطقه ی نسب است،که استفاده از جرثقیل های زنجیری را نسبت به جک
های هیدرولیک که تنها با قرار گرفتن روی زمین می توانند راه اندازی شوند،مشکل می سازد.اعمالی که ریگر باید انجام دهد:
قیمت زنجیر جرثقیل

لیست قیمت سیم بکسل آسانسور

در محلی بایستد که کاملا در دید اپراتور جرثقیل باشد
در مورد جرثقیلی که با آن کار میکند و ظرفیت قلابهای آن اطلاعات کافی داشته باشد
هنگام علامت دادن در جائی مستقر شود که اگر خطری او را تهدید کرد راه فرار داشته باشد
بتواند سیم بکسل ها زنجیرها و هرنوع وسایل باربندی مورد نیاز را متناسب با وزن بار انتخاب کند
بتواند خرابیهای کلیه قسمتهای باربندی و سیم بکسل را تشخیص دهد
مقدار پرکردن ظروف و دسته بندی مصالح و بسته بندی محصولات تولیدی را بداند.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت سیم بکسل بالابر ساختمانی

طریقه صحیح بستن بارهای مختلف و قلاب زنی را بداند
علائم ارتباطی با اپراتور را مطابق استانداردها بداند و به موقع عمل کند
محل کلید یا دسته برق جرثقیل ها را در کارگاه بداند و بتواند در مواقع اضطراری برق را از شبکه قطع کند
بتواند وسایل باربندی و بارگیری را بر حسب وزن و وضعیت بار نسبت به قطر و طول درست انتخاب کند
بتواند وسایل باربندی و بارگیری فاقد برچسپ ایمنی و کنترل را تشخیص داده و از بکار بردن آنها خودداری کرده به سزپزست
خود گزارش دهد.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت سیم بکسل نمره 11 آسانسور

سیم بکسل و زنجیر ها را روی قسمت اصلی بار یا ( شاسی – قاب – اسکلت فلزی ) ببندد
در صورتیکه بار دارای گوشه های تیز است برای حفاظت از سیم بکسل از تخته و لاستیک و منجیت استفاده کند
قبل از اینکه به اپراتور علامت دهد که بار را بلند کند کنترل نماید قطعه یا وسیله ای اضافی روی بار قرار نگرفته باشد
بارها را طوری سیم بکسل اندازی و باربندی کند که که بار تغییر شکل نداده و جابجا نشود
تمام بارها را حداقل با دو سیم بکسل یا دو زنجیر باربندی کند.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت سیم بکسل نمره 6

اگر مجبور شد وسط سیم بکسل را در قلاب بیاندازد هرچند ایمنی نیست اما برای جلوگیری از بهم خوردن تعادل بار باید سیم
بکسل را در زیر قلاب بصورت یک شکل ببندد برای برداشتن بارهای دارای حلقه بارگیری باید قلاب را درهمین حلقه بیاندازد
هنگام آویزان کردن بار در قلاب مطمئن شود که بار جائی گیر نکرده و کاملا آزاد است.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت روغن سیم بکسل آسانسور

موظف است قبل از علامت دادن به اپراتور سایر افراد را از اطراف بار دور نماید
بعد از محکم کردن وسایل بارگیری در لحظه اول علامت دهد تا اپراتور۱۰ سانتیمتر بار را بالا برده سپس علامت توقف داده تا
اپراتور ترمزها را امتحان کرده و از وضعیت بار و تعادل آن اطمینان حاصل نماید بعد اپراتور میتواند بار را تا ارتفاع مجاز (۵۰ سانتمتر
بالاتر از مرتفع ترین شی در مسیر) حمل نماید.قیمت زنجیر جرثقیل
در صورتیکه جرثقیل دارای قلاب دو طرفه باشد نباید سیم بکسل و زنجیر ها را در یک شاخه بیاندازد

بهترین برند سیم بکسل آسانسور

بستن بار بیش از ظرفیت جرثقیل ممنوع است
هل دادن یا کشیدن قلاب به طرف حلقه های بارگیری ممنوع است
ضربه زدن با چکش یا هر وسیله دیگر بمنظور جا انداختن حلقه های سیم بکسل به دهانه قلاب ممنوع است
ایستادن روی بار و استفاده از وزن خود برای متعادل کردن بار ممنوع است
کشیدن بار به سمت بالا و پائین با دست ممنوع است.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت سیم بکسل گوستاولف چین

بارگیری و تخلیه اتومبیل یا هر وسیله نقلیه دیگر در حالتی که راننده یا شخص دیگری داخل کابین با روی کفی ان باشد ممنوع است
کنترل و بازرسی بار در حالت آویخته ممنوع است
بارگیری مواد محترقه با سیم بکسل و زنجیر ممنوع است مگر اینکه مواد مورد نظر درون زنبیل مخصوصی حمل شوند
کشیدن بار – یدک کردن و کشیدن هروسیله دیگزی با قلاب جرثقیل ممنوع است
عبور دادن بارها از بالای سر افراد به هر منظوری ممنوع است
مهار کردن بار با دست ممنوع است این عمل باید بوسیله طناب و میله انجام شود.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت سیم بکسل ماشین سنگین

جرثقیل دستی یا همان چین بلاک 3 دسته دارند .
جرثقیل دستی مکانیکی
چین بلاک الکتریکی
جرثقیل های مغناطیسی
قیمت زنجیر جرثقیل

استعلام قیمت سیم بکسل

دسته اول جرثقیل  هایی هستند که با استفاد از زنجیر  و چرخ دنده کمکی به صورت مکانیکی هدایت میشود
دسته دوم یا همان الکتریکی توسط نیروی برقی هدایت میشوند که مطمئنترین و سریعترین نوع جرثقیلهای دستی میباشند
دسته سوم مغناطیسی بوده و بدون نیاز به هیچ گونه قلاب  همچنین نیروهای دستی و برقی اجسام را تا وزن 5 تن در حال حاظر
جابجا میکنند.قیمت زنجیر جرثقیلقیمت زنجیر جرثقیل

کاربرد جرثقیل دستی

جرثقیل ها برای ما وظیفه آسان کردن عمل جابجایی اجسام را دارند . انواع بارگیری  ها و تخلیه بارها ، جابجایی ها و حفظ اجسام
جهت نصب و مونتاژ ، انتقال نیروهای انسانی و ابزارآلات ( توسط جرثقیل بالابر  )  و کلی خدمات دیگر که توسط این دستگاه ها
صورت میگیرد نیاز به جرثقیل مناسب دارند.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت سیم بکسل 14

حال در کنار جرثقیل ها ایستگاهی و تاور کرین ها  و جرثقیل دریایی  و.. .نوع دیگری به نام جرثقیل دستی یا چین بلاک پیش روی ما
قرار دارد و در شرایطی بهترین ازار برای جابجایی ها میباشد . 8 دسته اصلی کاربرد جرثقیلهای دستی در محیط کارگاهی عبارتند از
قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر حمل بار امریکایی

جابجایی دستگاه های جهت تراز کردن در محیط
استفاده برای کلیه مسیرهای سیال کارخانجات جهت انتقال ابزار ، مواد ، پالت ها و…
انواع بارگیری های محیط کارگاهی  و سوله ها
نگهداری انواع قطعات جهت جوشکاری ، پوشش دهی و ….
سوار کردن انواع قطعات روی دستگاه های صنعتی از جمله دستگاه تراشکاری ، فرزتراش ، بورینگ ، سنگ محور و…..
کمک برای جابجایی برخی کارهای حساس به اتاق های سندبلاست ، رنگ کوره ای و…
قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر قلاب کج آمریکایی

جدا کردن قطعات گیرپاچ کرده در محیط کارگاهی
حفظ تعادل اجسام جهت انجام برخی ماشین کاریهای تخصصی مانند دریل  کاری و…
مزایای استفاده از جرثقیل دستی
چرا به جای جرثقیل های سیار از جرثقیلهای دستی استفاده میکنیم .قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت انواع زنجیر فولادی

با اینکه ما در راستای اطمینان خاطر بودن از جابجایی ها جرثقیل سیار  و تاور کرین را پیشنهاد میکنیم اما گاها شرایطی حاکم
است که بهترین جرثقیل  برای جابجایی ، جرثقیل دستی با همان چین بلاک میباشد .قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت زنجیر جرثقیل

کافی نبودن فضا برای مانور جرثقیل های سیار و تاور کرین
به صرفه نبودن هزینه های اجاره جرثقیل برای جابجایی اجسام کم وزن
نیاز به واکنش سریع و سرعت انجام کار بالا در جابجایی ها
شگل (Shackles).قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت جرثقیل سقفی دیجی کالا

حلقه اتصالی قابل حملی است که برای اتصال تجهیزات و قطعات مختلف باربرداری استفاده می شود. مثلا برای اتصال سیم
بکسل٬ زنجیر٬ قلاب جرثقیل و …به بار٬ از شگل استفاده می شود. شگل ها به طور کلی به دو شکل نعل اسبی(خمیده)
یا دی (یو) شکل ساخته می شود.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت جرثقیل سقفی

۱-علامت شناسایی و میزان ظرفیت مجاز و علامت کیفیت روی بدنه ی شگل(Shackles) حک می شود.

۲-از به کار بردن شگل(Shackles) های بدون علائم سازنده ، تناژ و… خودداری کنید.

۳-قبل از کار و قبل از برگرداندن شگل(Shackles) به انبار شگل ها را از لحاظ ضعیف شدگی ، آسیب دیدگی ، خوردگی
، زنگ زدگی ، کج شدگی و … بازرسی کنید.

۴-پین شگل(Shackles) را از لحاظ سالم بودن ، صاف بودن ، خمیدگی ، ترک خوردگی و هرگونه آسیب دیگر بازرسی کنید.

۵-پین شگل(Shackles) باید به راحتی و با کمترین نیروی لازم درون چشمی شگل قرار گیرد و محکم شود.

۶-پین هایی را که رزوه ی آن خراب شده به کار نگیرید.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت وینچ برقی ویتال

از قرار دادن میله ی گرد ، پیچ ، مفتول و … به جای پین شگل خودداری کنید زیرا بار باعث خمیدگی آنها می شود.جابه جا کردن
پین های شگل(Shackles) های مختلف با اندازه های متفاوت ممنوع است .اگر مقدار ضعیف شدگی شگل(Shackles) و اجزای آن
بیش از ۱۰% مقدار اولیه ی آن باشد شگل(Shackles) را به کار نگیرید .هرگونه عملیات کار گرم نظیر جوشکاری روی اجزای شگل
(Shackles) ممنوع است.قیمت زنجیر جرثقیل

قیمت تیفور دست دوم

برای شناسایی شگل(Shackles)های ناایمن از شگل های ایمن ، از سیستم کدهای رنگی استفاده می شود.در این سیستم
تجهیزاتی که به هر دلیل ناایمن هستند رنگ قرمز داشته و باید از رده خارج شوند و تجهیزاتی که مورد تأیید ایمنی می باشند رنگ
سبز دارند. پینهای پیچی شگل(Shackles) را هنگام استفاده پس از محکم کردن مقدار کمی به آرامی شل کنید تا از باز شدن آن
هنگام برداشتن بار جلوگیری شود.قیمت وینچ برقی ویتال

قیمت تیفور 2 تن

برای افزایش ضریب ایمنی ، از اشپیل برای جلوگیری از در رفتن ناگهانی پین شگل(Shackles) استفاده می شود.
شگل(Shackles) برای تحمل نیروهای عمودی طراحی شده است نیروهای جانبی و مورب موجب تنش و آسیب دیدگی در شگل
خواهد شد .اگر سیم بکسل بدون چشمی باشد هنگام کار با شگل احتمال آسیب دیدگی و پارگی سیم بکسل بسیار زیاد خواهد بود.
قیمت وینچ برقی ویتال

پولیفت چیست

اگر دهانه ی شگل(Shackles) بیش از اندازه باز شود پین به درستی درون آن قرار نمی گیرد که این امر خطرناک است.اگر از چند
اسلینگ برای جابه جایی بار استفاده می کنید از شگل(Shackles) نعل اسبی که به اندازه ی کافی بزرگ است استفاده کنید تا
چشمی های اسلینگ به طور ایمن روی قسمت نعل اسبی قرار گیرند . قلاب جرثقیل حتما باید روی پین شگل(Shackles) قرار
داشته باشد.قیمت وینچ برقی ویتال

قیمت جرثقیل دستی پولیفت

معمولا شگل(Shackles) های D شکل برای جابه جایی بار با زنجیر به کار می روند. ضربه و حرکت بار روی شگل(Shackles) می تواند
باعث شل شدگی و در رفتن پین شود که در این صورت امکان سقوط بار وجود دارد.برای جلوگیری از این کار از پین های پیچ و مهره ای
یا اشپیل دار استفاده کنید.قیمت وینچ برقی ویتال

قیمت ورق گیر مگنتی

برای جابه جایی ورق های بزرگ فلزی از نوعی شگل مخصوص برای این کار استفاده می شود که پین آن از درون سوراخ ورق
فلزی وارد شده و شگلبه قلاب جرثقیل وصل می شود .فاکتور ایمنی در طراحی شگل(Shackles) ها ۶ برابر SWL آنها است.
همواره شگل(Shackles) ها را به طور مناسب نگهداری و حمل کنید .قیمت وینچ برقی ویتال

قیمت وینچ برقی محک

عادت کنید که حتی برای جابه جایی های کوچک بار پین و مهره ی شگل(Shackles) را محکم و کامل ببندید. هرگونه چکش کاری
و آهنگری بر روی شگل(Shackles) به منظور رفع آسیب های آن ممنوع است. قلاب جرثقیل همواره روی پین شگل قرار می گیرد
نه روی قسمت نعلی شکل.قیمت وینچ برقی ویتال

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *